Pokiaľ máte záujem o nákup našich produktov bez DPH, môžete u nás ako platiteľ DPH na Slovensku uplatniť nárok na odpočet vďaka prenesenej daňovej povinnosti (reverse charge). Sme česká spoločnosť s.r.o., kde sme zaregistrovaní ako platcovia DPH.

Ako nakúpiť bez DPH?

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí v pokladni vyplniť svoje IČ DPH, pre ktoré je v nej vyhradené políčko a DPH sa vám automaticky nezapočíta.

Platí iba pre platiteľa DPH a po uplatnení prenesenej daňovej povinnosti (reverse charge) musíte odviesť daň ako kupujúci sami.

Späť hore